Pelbagai rujukan untuk Guru


Faedah yang diperolehi melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan Klik 
Kreativiti dan Kanak-kanakklikTauhid Uluhiyah dan RububiyahklikI
SENI DAN KREATIVITI KANAK-KANAKklik

DSV TAHUN 1klik

Perancangan Perancangan Strategik panitia pendidikan islam

Contoh penulisan pelan strategik Panitia Pendidikan Islam
Perancangan Strategik Panitia

Protokol dan Etiket Sosial protokol


Manual kajian tindakan Manual Kajian Tindakan
Proposal kajian tindakan Proposal kajian tindakan
View more documents from abdol rahim
Contoh kajian tindakan : Matematik Meningkatkan Kemahiran Fakta Asas Darab

Jurnal kajian tindakan Bahasa Melayu Journal - Kajian tindakan
Kajian Tindakan Bahasa Melayu Laporan kajian tindakan bahasa melayu
Untuk bacaan lanjut mengenai kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif dan kuantitatif sila klik kajian kualitatif dan kuantitatif