Monday, 11 February 2013

Lembaran Aktiviti Pendidikan Islam KSSR Tahun satu

Lembaran kerja bagi memudahkan proses pembelajaran huruf hijaiyah, boleh digunakan pada minggu-minggu awal persekolahan.