Monday, 4 February 2013

Lembaran Kerja Pengukuhan Penulisan Huruf Jawi

Kebanyakan murid tahun satu di SKTJ dapat menyebut huruf hijaiyah mengikut urutan dengan betul, tapi sebilangan kecil daripada  mereka menghadapi masalah untuk menulis huruf-huruf tersebut. Bagi menarik minat mereka untuk menulis huruf-huruf yang dipelajari, saya telah menyediakan  lembaran kerja seperti di bawah :

Untuk mendapatkan muka surat yang lain ,downloadlah dokumen di bawah :


Lembaran Kerja : Pengukuhan Kemahiran Menulis Huruf Jawi by Ruhana Saad