Thursday, 9 May 2013

Kemahiran mencantum dua huruf

Kemahiran menulis amat penting di kalangan murid tahun satu. Kegagalan menguasai kemahiran ini akan mengakibatkan keciciran pada masa akan datang. Kefahaman mereka perlu sentiasa diikuti dengan latih tubi bagi memantapkan lagi konsep yang dikuasai.Untuk tujuan itu saya telah sediakan lebih banyak lembaran kerja untuk diberikan kepada mereka. 
lembaran aktiviti jawi KSSR tahun satu by Ruhana Saad

No comments :

Post a Comment